dr Artur Wojtczak

Dr Artur Wojtczak – absolwent Wydziału Medycznego Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Specjalista II stopnia chirurgii stomatologicznej. Doświadczenie zawodowe: kierownik specjalizacji lekarzy chirurgów stomatologicznych oraz nauczyciel lekarzy specjalistów i stażystów podyplomowych.

W Panoramadental przeprowadza zabiegi z zakresu:
· chirurgii stomatologicznej,
· ekstrakcja zębów jedno i wielokorzeniowych,
· usuwanie ósemek i zębów zatrzymanych,
· specjalistyczne konsultacje chirurgiczne.

Scroll Up
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych